ZÁVADA PÁL: EGY PIACI NAP
 

Irént és Máriát, két egykori barátnőt széjjelválasztotta a történelem. Utóbbi az 1946-os pogromper vádlottjának, egy kunvadasi tanárnak, míg másikuk a helybéli kommunista párt titkárának a felesége. Kettejük naplórészleteiből, egymásnak írt leveleiből szemünk láttára sejlik fel a pokol: 1946. május 23-nak reggele, amikorra már olyan mértékűvé nőtt a feszültség Kunvadason, hogy az éhező tömegek rátámadtak az árdrágítással és üzérkedéssel megvádolt piaci árusokra.

Vádlott és áldozat feleségeinek megrendítő újraközeledése a közeget megszemélyesítő Kar oratorikus dalaitól kísérten már majdnem megvalósul, amikor is kiengedik a férjeket a börtönből…

JÁTÉKIDŐ: 1 ÓRA 30 PERC